Gränna Plantskola - Von Dubensväg 6 - 563 31 Gränna    leif@grannaplantskola.se -  tel. 0390-100 51  © Copyright Gränna Plantskola AB 2013

               Gränna Plantskola AB 

Start Plantskolan Nyheter Kontakt
Webmaster:    Leif Reinisch 2013

ÄPPLE                                                              

H

HAMPUS, Zon I-III                       HETA, Zon I-V                               HIBERNAL, Zon I-VII                   HIMMELSTALUND, Zon I-III (IV)   HJALMARS ÄPPLE, Zon I-V-VI   HOLLÄNDARE, Zon I-IV            HORNSBERG, Zon I-V I              HORNÖ, Zon I-VI                         HUSMODER, Zon I-III                    HUVITUS, Zon I-V                            HÖSTSTRIMLING, Zon I-VI