Gränna Plantskola - Von Dubensväg 6 - 563 31 Gränna    leif@grannaplantskola.se -  tel. 0390-100 51  © Copyright Gränna Plantskola AB 2013

               Gränna Plantskola AB 

Start Plantskolan Nyheter Kontakt
Webmaster:    Leif Reinisch 2013
Om oss Gränna Nya Plantskolas historia börjar med att Johan Erik Landström kommer till Gränna år 1884 för att där arrendera en trädgård med bostadshus och växthus. Tidigare arbetade Landström hos baron Carl von Otter på Östanå gods. Från början såldes enbart grönsaker och blommor på Landströms trädgårdsföretag, men efter utbildning i trädskoleskötsel hos Agathon Sundius på Grenna plantskolor startade J. E. Landström Gränna Nya Plantskola år 1895 (Andersson, 2003). Företagets namn hade förmodligen sitt ursprung i att det redan fanns en plantskola som hette Grenna plantskolor. Den tidigare föreståndaren för Grenna plantskolor, C. A. Johansson, anställs 1909 som föreståndare för Gränna Nya Plantskola (Viola, 1949). Johansson lämnar 1920 verksamheten för att bli arrendator på Kungsträdgården i Gränna där han bedriver handelsträdgård ett 25-tal år framåt (Viola, 1949). År 1916 tar Ivar Ekvall över plantskoledelen tillsammans med Molin. Molin försvinner spårlöst till nästa års katalog och Ekvall är kvar som ensam ägare (Priskurant, Gränna Nya Plantskola, 1917 och 1918). Handelsträdgårdsdelen drivs av Landströms barn och barnbarn fram till 1948 (Andersson, 2003). Ekvall var en handlingskraftig man med stark vilja och snart hade plantskolans utvidgningar gjort att det blev för trångt. En gård i Mellby köptes då upp och senare, år 1935, arrenderades också Vretaholms gård. Det var där, på Vretaholms gård, som Ekvall utvecklade en av Sveriges största plantskolor i sitt slag. Den största produkten var fruktträdsstammar, men på Vretaholm odlades även bär- och prydnadsbuskar samt perenner av olika slag (Gréen, 1949). Mot slutet av 1930-talet ändras plantskolans namn till Gränna Plantskola, förmodligen beroende på att det inte längre finns någon Grenna plantskolor att konkurrera om namnet med (Priskurant, Gränna plantskola 1937). År 1939 omfattade Gränna Plantskola 500 tld där det bland annat odlades 100 000 perenna växter per år (Svenska trädgårdar, 1939). År 1967 överläts rörelsen till ingenjör Olof Andersson som tyvärr dog tre år senare. Plantskolan övertogs 1970 av Anneli och Ernst Reinisch som än idag driver den tillsammans med deras son Leif (Reinisch, 2003). Enligt nuvarande ägare Ernst Reinisch odlades inget annat än fruktträd fram tills det att Ekvall tog över verksamheten 1916 (muntligt 021114). På omslaget till den tidigast hittade katalogen står det ”Specialitet: Fruktträd” (Priskurant, Gränna Nya Plantskola, 1917 och 1918). Enligt Reinisch (2003) var Gränna plantskola Nordens största fruktträdplantskola år 1933 med 65 ha. I 1923 års katalog finns för första gången en förteckning över perenner, 52 släkten redovisas (Priskurant, Gränna Nya Plantskola, 1923). Källare http://www.pom.info/publ/M_Tellgren.pdf