Gränna Plantskola - Von Dubensväg 6 - 563 31 Gränna    leif@grannaplantskola.se -  tel. 0390-100 51  © Copyright Gränna Plantskola AB 2013

               Gränna Plantskola AB 

Start Plantskolan Nyheter Kontakt
Webmaster:    Leif Reinisch 2013
ÄPPLE                                                                      R RAJKA, Zon I-IV                              RANGER, Zon I-V                        RANTA-AHO DELIKATESS, Zon I-V II RANTA-AHO GOLDEN, Zon I-VII  RETINA, Zon I-IV                           REVALS PÄRONÄPPLE, Zon I-V   RIBSTON, Zon I-III C                       RINGSTAD, Zon I-IV                       RISÄTER, Zon I-VI                       ROGER MC INTOSH, Zon I-IV ROSENHÄGER, Zon I-IV            RUBINOLA, Zon I-IV                  RUPERT, Zon I-V                            RYSKT MELONÄPPLE, Zon I-V RÅBY  RUBIN, Zon I-V                RÖDLUVAN, Zon I-VI                 RÖD ASTRAKAN, Zon I-IV      RÖD ATLAS, Zon I-V                    RÖD CHARLAMOVSKY, Zon I-VI RÖD COX POMONA, Zon I-IV RÖD GRAVENSTEINER, Zon I-III C RÖD HÖSTKALVILL, Zon I-III RÖD JAMES GRIEVE, Zon I-III C RÖD KANEL, Zon I-VI                 RÖD MELBA, Zon I-V C             RÖD MELON, Zon I-III               RÖD RIBSTON, Zon I-II             . RÖD STJÄRNRENETT, Zon I-III RÖD WEALTHY, Zon I-III