Gränna Plantskola - Von Dubensväg 6 - 563 31 Gränna    leif@grannaplantskola.se -  tel. 0390-100 51  © Copyright Gränna Plantskola AB 2013

               Gränna Plantskola AB 

Start Plantskolan Nyheter Kontakt
Webmaster:    Leif Reinisch 2013
ÄPPLE                           U / V INGA U VESE, Zon I-II                                   VILLNÄS ANANAS, Zon I-VI VINTERKANEL (TALVIKANELI) Zon I-V VITGYLLING, Zon I-IV      VUOKKO, Zon I-VI                      VÄRMLANDS  PARADISÄPPLE, VÄRMLANDS  SÖTÄPPLE, Zon I-V